Aktion 120.- (exkl.) agoras 18-36a VKU
Montag 03.09.2018  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 04.09.2018  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 05.09.2018  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 06.09.2018  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 140.- (exkl.) agoras 18-36c VKU
Montag 03.09.2018  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 04.09.2018  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 05.09.2018  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 06.09.2018  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 120.- (exkl.) agoras 18-37m VKU
Montag 10.09.2018  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 11.09.2018  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 12.09.2018  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 13.09.2018  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 160.- (exkl.) agoras 18-37b VKU
Montag 10.09.2018  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 11.09.2018  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 12.09.2018  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 13.09.2018  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 110.- (exkl.) agoras 18-38a VKU
Montag 17.09.2018  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 18.09.2018  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 19.09.2018  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 20.09.2018  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 140.- (exkl.) agoras 18-38c VKU
Montag 17.09.2018  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 18.09.2018  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 19.09.2018  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 20.09.2018  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 120.- (exkl.) agoras 18-39m VKU
Montag 24.09.2018  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 25.09.2018  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 26.09.2018  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 27.09.2018  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 99.- (exkl.) agoras 18-39b VKU
Montag 24.09.2018  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 25.09.2018  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 26.09.2018  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 27.09.2018  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden