Aktion 99.- (exkl.) agoras 19-27m VKU
Montag 01.07.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 02.07.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 03.07.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 04.07.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 120.- (exkl.) agoras 19-27b VKU
Montag 01.07.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 02.07.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 03.07.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 04.07.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 110.- (exkl.) agoras 19-28a VKU
Montag 08.07.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 09.07.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 10.07.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 11.07.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 140.- (exkl.) agoras 19-28c VKU
Montag 08.07.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 09.07.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 10.07.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 11.07.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 99.- (exkl.) agoras 19-29b VKU
Montag 15.07.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 16.07.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 17.07.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 18.07.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 110.- (exkl.) agoras 19-30a VKU
Montag 22.07.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 23.07.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 24.07.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 25.07.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 100.- (exkl.) agoras 19-30c VKU
Montag 22.07.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 23.07.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 24.07.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 25.07.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 120.- (exkl.) agoras 19-31m VKU
Montag 29.07.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 30.07.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 31.07.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Freitag 02.08.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 99.- (exkl.) agoras 19-31b VKU
Montag 29.07.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 30.07.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 31.07.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Freitag 02.08.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden