Aktion 99.- (exkl.) agoras 19-14a VKU
Montag 01.04.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 02.04.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 03.04.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 04.04.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 110.- (exkl.) agoras 19-14c VKU
Montag 01.04.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 02.04.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 03.04.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 04.04.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 110.- (exkl.) agoras 19-15m VKU
Montag 08.04.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 09.04.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 10.04.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 11.04.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 140.- (exkl.) agoras 19-15b VKU
Montag 08.04.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 09.04.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 10.04.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 11.04.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 120.- (exkl.) agoras 19-16a VKU
Montag 15.04.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 16.04.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 17.04.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 18.04.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 110.- (exkl.) agoras 19-16c VKU
Montag 15.04.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 16.04.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 17.04.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 18.04.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 99.- (exkl.) agoras 19-17m VKU
Montag 22.04.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 23.04.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 24.04.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 25.04.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 140.- (exkl.) agoras 19-17b VKU
Montag 22.04.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 23.04.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 24.04.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 25.04.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 120.- (exkl.) agoras 19-18a VKU
Montag 29.04.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 30.04.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 01.05.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 02.05.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 99.- (exkl.) agoras 19-18c VKU
Montag 29.04.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 30.04.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 02.05.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Freitag 03.05.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden