Aktion 110.- (exkl.) agoras 19-32a VKU
Montag 05.08.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 06.08.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 07.08.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 08.08.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 140.- (exkl.) agoras 19-32c VKU
Montag 05.08.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 06.08.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 07.08.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 08.08.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 120.- (exkl.) agoras 19-33m VKU
Montag 12.08.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 13.08.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 14.08.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 15.08.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 99.- (exkl.) agoras 19-33b VKU
Montag 12.08.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 13.08.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 14.08.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 15.08.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 110.- (exkl.) agoras 19-34a VKU
Montag 19.08.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 20.08.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 21.08.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 22.08.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 120.- (exkl.) agoras 19-34c VKU
Montag 19.08.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 20.08.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 21.08.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 22.08.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 99.- (exkl.) agoras 19-35m VKU
Montag 26.08.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 27.08.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 28.08.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 29.08.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 140.- (exkl.) agoras 19-35b VKU
Montag 26.08.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 27.08.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 28.08.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 29.08.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden