Aktion 110.- (exkl.) agoras 18-49m VKU
Montag 03.12.2018  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 04.12.2018  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 05.12.2018  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 06.12.2018  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 140.- (exkl.) agoras 18-49b VKU
Montag 03.12.2018  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 04.12.2018  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 05.12.2018  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 06.12.2018  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 120.- (exkl.) agoras 18-50a VKU
Montag 10.12.2018  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 11.12.2018  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 12.12.2018  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 13.12.2018  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 99.- (exkl.) agoras 18-50c VKU
Montag 10.12.2018  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 11.12.2018  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 12.12.2018  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 13.12.2018  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 110.- (exkl.) agoras 18-51m VKU
Montag 17.12.2018  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 18.12.2018  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 19.12.2018  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 20.12.2018  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 140.- (exkl.) agoras 18-51b VKU
Montag 17.12.2018  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 18.12.2018  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 19.12.2018  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 20.12.2018  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden