Aktion 99.- (exkl.) agoras 19-10a VKU
Montag 04.03.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 05.03.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 06.03.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 07.03.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 120.- (exkl.) agoras 19-10c VKU
Montag 04.03.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 05.03.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 06.03.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 07.03.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 99.- (exkl.) agoras 19-11m VKU
Montag 11.03.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 12.03.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 13.03.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 14.03.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 120.- (exkl.) agoras 19-11b VKU
Montag 11.03.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 12.03.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 13.03.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 14.03.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 99.- (exkl.) agoras 19-12a VKU
Montag 18.03.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 19.03.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 20.03.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 21.03.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 120.- (exkl.) agoras 19-12c VKU
Montag 18.03.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 19.03.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 20.03.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 21.03.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 99.- (exkl.) agoras 19-13m VKU
Montag 25.03.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 26.03.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 27.03.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 28.03.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 140.- (exkl.) agoras 19-13b VKU
Montag 25.03.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 26.03.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 27.03.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 28.03.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden