Aktion 99.- (exkl.) agoras 19-06a VKU
Montag 04.02.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 05.02.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 06.02.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 07.02.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 99.- (exkl.) agoras 19-06c VKU
Montag 04.02.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 05.02.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 06.02.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 07.02.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 110.- (exkl.) agoras 19-07m VKU
Montag 11.02.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 12.02.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 13.02.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 14.02.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 140.- (exkl.) agoras 19-07b VKU
Montag 11.02.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 12.02.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 13.02.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 14.02.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 140.- (exkl.) agoras 19-08a VKU
Montag 18.02.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 19.02.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 20.02.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 21.02.2019  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 120.- (exkl.) agoras 19-08c VKU
Montag 18.02.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 19.02.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 20.02.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 21.02.2019  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 99.- (exkl.) agoras 19-09m VKU
Montag 25.02.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 26.02.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 27.02.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 28.02.2019  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 140.- (exkl.) agoras 19-09b VKU
Montag 25.02.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 26.02.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 27.02.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 28.02.2019  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden