Aktion 120.- (exkl.) agoras 18-30a VKU
Montag 23.07.2018  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 24.07.2018  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 25.07.2018  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 26.07.2018  17:00 – 19:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 99.- (exkl.) agoras 18-30c VKU
Montag 23.07.2018  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 24.07.2018  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Mittwoch 25.07.2018  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 26.07.2018  19:00 – 21:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Kurs ausgebucht
Aktion 120.- (exkl.) agoras 18-31m VKU
Montag 30.07.2018  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 31.07.2018  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 02.08.2018  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Freitag 03.08.2018  11:00 – 13:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden
Aktion 140.- (exkl.) agoras 18-31b VKU
Montag 30.07.2018  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Dienstag 31.07.2018  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Donnerstag 02.08.2018  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Freitag 03.08.2018  18:00 – 20:00 Seilergraben 41,  8001 Zürich
Zur Kursgruppe anmelden